Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/994
Title: Göller bölgesi içsularının Oligochaeta (Annelida) faunasının taksonomik ve ekolojik yönlerden incelenmesi
Authors: Balık, Süleyman
Yıldız, Seray
Keywords: Oligochaeta fauna, Göller Bölgesi, Türkiye.
Oligochaeta fauna, lake district, Turkey.
Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Göller bölgesi içsularında dağolım gösteren Oligochaeta faunasının taksonomik ve ekolojik özelliklerinin saptnabilmesi amacıyla Haziran 1999-Kasım 2000 tarihleri arasında 7 arazi çalışması yapılmıştır. İstasyonların derinlikleri, su sıcaklıkları, çözünmüş oksijen değerleri, oksijen saturasyonları, pH'ları tuzlulukları, elektriki iletkenlikleri ve alkaliniteleri ölçülmüş olup, rakom ve koordinatları da saptanmıştır. Araştırma sonucunda 24'ü Tubificdae, 15',i Naididae, 3'ü Enchytraeidae, 2'si Lumbriculidae, 1'i Lumbricidae, 1'i Haploxadae ve 1'i Glossoscolec,dae familyalarına ait olmak üzere toplam 47 takson tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerden Henlea nasuta, Mesenchytraeus armatus, Tubifex tubifex f. bergi, Limnodrilus hoffmeisteri f. parvus, Ilyodrilus frantzi, spirosperma nikoskyi ve Tassekidrilus superorensis türleri Türkiye Oligochaeta Faunası için ilk kayıt niteliğindedir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/994
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
serayyildiz2003.pdf636.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools