Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/985
Title: Atık sularda fosfor giderimi yapan bakterilerin incelenmesi
Authors: Eltem, Rengin
Paşayeva, Pikehanım
Keywords: Acinetobacter spp., atiksu aritimi, Polifosfat bakterileri.
Acinetobacter spp., Wastewater Treatment, polyphosphate bacteria.
Biyoloji A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Polifosfat bakterileri Izmir Izsu Biyolojik Atiksu Aritim Tesisiʼnin aerobik ve anaerobik fosfat giderim havuzlarindan üç farkli tarihte alinan atik su örneklerinden izole edilmislerdir. Fosfat gideren çesitli bakterilerin pH 6,5ʼda fosfat giderim verimliliklerinin karsilastirilmasi, fosfat gideriminde etkili olan Gr(-) bakterilerin, özellikle de Acinetobacter spp.ʼnin tanimlanmasi amaçlanmistir. Izolasyonda ʻAcetat Defined Mediumʼ (ADM), ʻBaumann Zenginlestirmeʼ ortami ve ʻGlyserol Casiton Yeast Extraktʼ (GCYP) ortamlari kullanilmistir. Bu ortamlar kullanilarakelde edilen 91 saf bakteri izolatina Gram boyama, oksidaz, katalaz, testleri yapilmistir. Izolatlarin laboratuvar kosullarinda fosfat giderim kapasiteleri ölçülmüs, içlerinde en iyi fosfor giderimi yapan 11 Gr (-) bakteri seçilerek API 20 NE identifikasyon kitleri ile tür seviyesinde tanimlanmistir. Tanisi yapilan türlerden 8ʼinin Acinetobacter baumanii/calcoaceticus, 3ʼünün de Pseudomonas aeroginosa oldugu belirlenmistir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/985
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pikehanimpasayeva2003-1.pdf25.46 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
pikehanimpasayeva2003-2.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools