Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/981
Title: Göller bölgesi içsularının Malacostraca (Crustacea-Arthropoda) faunasının taksonomik ve ekolojik açıdan incelenmesi
Authors: Ustaoğlu, M. Ruşen
Özbek, Murat
Keywords: Malacostraca, fauna, tatlısu, Türkiye.
Malacostraca, fauna, freshwater, Turkey.
Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Göller Bölgesi içsularının Malacostraca faunasının belirlenmesi amacıyla, 11.06.1999- 23.11.2000 tarihleri arasında 7 arazi çalışması yapılmıştır. Çalışma süresince 21 göl, 13 baraj gölü, 11 nehir ve dere ile 30 adet kaynaktan oluşan toplam 75 istasyondan, 237 örnekleme yapılmıştır Tatlısu Malacostraca örnekleri 500 göz açıklığındaki el kepçeleri, Ekman Grab ve bazı Orchestia örneklerinde de doğrudan suyun kıyısındaki taşlık-çakıllık bölgeden pens yardımı ile toplanmıştır. Örnekleme yapılan istasyonların fiziko-kimyasal özellikleri hakkında bilgi edinebilmek için çalışma yerinde ve laboratuvarda analizler yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda, toplam 26 takson saptanmış olup, bunlardan 5ʼi Decapoda (Palaemonetes antennarius, Atyaepyra desmaresti orientalis, Astacus leptodactylus salinus, Potamon ibericum, Potamon potamios), 17ʼsi Amphipoda (Echinogammarus antalyae, Echinogammarus ischnus, Gammarus agrarius, Gammarus anatoliensis, Gammarus balcanicus, Gammarus laborifer, Gammarus lacustris, Gammarus mladeni, Gammarus obnixus, Gammarus pavo, Gammarus pseudanatoliensis, Gammarus pseudosyriacus, Gammarus pulex pulex, Gammarus roeseli, Pontogammarus robustoides, Orchestia cavimana, Corophium curvispinum), 2ʼsi Isopoda (Asellus aquaticus, Proasellus coxalis) ve 2ʼsi de Mysidaceaʼya dahildir (Paramysis lacustris turcica, Paramysis kosswigi). Tespit edilen türlerden Gammarus pseudanatoliensis, Gammarus pseudosyriacus, Pontogammarus robustoides ve Corophium curvispinum bölge için ilk defa kayıt edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/981
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
muratozbek2003.pdf3.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools