Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/977
Title: İdentification of conditions in extraction of boron in colemanite by means of separete solutions with NaHCO3 and NaHCo3+Na2CO3 produced from trona
Authors: Yıldıran, Hüseyin
Öğüt, S. İnci
Keywords: Borun özütlenmesi, trona, kolemanit.
Extraction of boron, trona, colemanite.
Kimya A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, kolemanitin doğrudan CO2 ile tepkimeye sokularak, borik asidin yığın üretiminin gerçekleşmeyeceği hesaplamalarla gösterilmiştir. Tepkime kademelendirilerek önce, kolemanit, tronaya CO2 eklenerek oluşturulan M NaHCO 1 3 ve M NaHCO CO Na 5 , 0 3 3 2 ile ayrı ayrı 50- 60 ºC sıcaklık aralığında 6-8 saat tepkimeye sokulup istenilen saflıkta % 97 nin üstünde bir verimle NaB3O5 ve % 96 nın üstünde bir verimle Na2B4O7 çözeltileri elde edilmiştir.NaHCO3 kullanarak üretilen M O NaB 8 , 0 5 3 çözeltisine 10-15 ºC ta 1-2 atm basınç altında CO2 gönderilerek oluşan katı borik asitin santrifüjle ayrılmasından sonra, çözeltideki NaHCO3 ın ikinci partinin çözünürleştirilmesinde kullanılabileceği,trona kullanılmadan yalnızca CO2 ile borik asitin yığın olarak üretilebileceği sonucuna varılmıştır.NaB3O5 ve Na2B4O7çözeltilerinin uygun elektroliz koşullarında, anot bölmesinde borik asit, katot bölmesinde NaOH üretiminin gerçekleştirilebileceği, Na2B4O7 nin elektrolizinin, daha çok elektrik girdisi gerektirmesine karşın daha çok tronanın,arındırılmış NaOH e buradan da NaHCO3 yada NaHCO3+Na2CO3 karışımı elde edilebileceği böylece kolemanitten CO2 ve elektrik kullanmak sureti ile borik asitin yığın olarak üretilebileceği sonucu çıkarılmıştır
URI: http://hdl.handle.net/11454/977
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sinciogut2003.pdf386.11 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools