Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/972
Title: Bademli (Ödemiş-İzmir) beldesi meyve fidanlıklarındaki nematolojik sorunlar üzerinde araştırmalar
Authors: Pehlivan, Esat
Örümlü, Ahmet Emre
Keywords: Bademli (Türkiye), fidanlık, karantina, solarizasyon, meloidogyne spp.
Bademli (Turkey), nursery, Qquarantine, solarization, meloidogyne spp.
Bitki Koruma A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: 1999-2002 yıllarında yapılan bu çalışmada, İzmir ili Ödemiş ilçesine bağlı Bademli beldesi meyve fidanlıklarında iç karantina listesine dahil bitki paraziti nematod türleri ve bunlarla bulaşık alanların saptanması, bulaşık alanlara bu zararlıların bulaşma yollarının araştırılması ve bunların sonucunda sorunun çözümü için bazı önlemlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, Bademli beldesi meyve fidanlıklarından incelenen toprak ve bitki örneklerinin %32.41ʼinin değişen yoğunlukta Meloidogyne spp. ile bulaşık olduğu saptanmıştır. Hazırlanan 150 anal kesitin incelenmesi sonucunda, bunların %72.67ʼsinin Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949; %14.67ʼsinin M. arenaria (Neal, 1819) Chitwood, 1949; %10.66ʼsının M. hapla Chitwood, 1949 ve %2ʼsinin M. javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949 türleri olduğu saptanmıştır. Solarizasyon uygulaması bitki paraziti nematodları baskı altına almış ve beldede uygulanabilir olduğuna karar verilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/972
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ahmetemreorumlu2003.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools