Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/971
Title: Voltammetric determation of heavy metals in clinical and food samples
Authors: Ertaş, F. Nil
Okçu, Füsun
Keywords: Civa, voltammetri, altın film elektrot, civa film elektrot.
Mercury, anodic stripping voltammetry, gold film electrode, mercury thin film electrode
Kimya A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Ağır metaller doğada bulunan ve aşırı dozda alındığında zehirli etkiler gösteren maddelerdir.Ağır metallerin çevre kirliliğine etkileri son yıllarda dünyada önem kazanmış ve tayin yöntemlerine ilişkin birçok çalışma yapılmıştır.Anodik sıyırma voltammetrisi bu amaçla kullanılabilen ucuz, duyarlı ve belli düzeyde seçimlilik sağlayan bir yöntemdir.Bu çalışma altın film elektrot kullanılarak civa iyonlarının anodik sıyırma tekniği kullanılarak, voltammetrik tayinine ilişkin araştırmaları içermektedir.Yöntemin optimizasyon koşulları, analize etki eden girişimciler ve yöntemin duyarlığını artıran alternatif sıyırma teknikleri çalışılmıştır.Tuz içeriği yüksek olan sofra tuzu ve hemodiyaliz sıvısı örneklerinde hiçbir ön işleme gerek duymadan tayinler gerçekleştirilmiştir.Bu örneklerde ayrıca diğer metal iyonlarının (Cu, Pb, Cd) tayini civa film elektrod kullanılarak gerçekleştirilmiştir.Sonuçlar, seçilen örnekler için verilen tolerans sınırlarının altında veya civarında gözlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/971
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fusunokcu2003.pdf546.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools