Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/969
Title: İzmir ilinde örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde zararlı thrips türlerinin (Thysanoptera) belirlenmesi, yayılış ve bulunuş oranı üzerinde araştırmalar
Authors: Yoldaş, Zeynep
Kılıç, Tülin
Keywords: Thrips, hıyar, örtüaltı.
Thrips, cucumber, greenhouse.
Bitki Koruma A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu araştırmada İzmirʼin ilçelerinde (Bayındır, Menderes, Urla, Seferihisar ve Torbalı) örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde görülen thrips türleri, bu türlerin bulunuş ve yayılış oranları belirlenmiştir. Çalışma süresince, 15 Haziran 2001 ve 4 Eylül 2002 tarihleri arasında, Bayındır İlçesinde 1, Torbalıʼda 19, Seferihisarʼda 6, Menderesʼte 135 ve Urlaʼda 19 adet olmak üzere toplam 180 adet serada gözlem yapılmıştır. Çalışma sonucunda, zararlı türlerden Terebrantia alttakımı Thripidae familyasına bağlı Ceratothrips pallidivestis (Priesner), Frankliniella occidentalis (Pergande), Limothrips angulicornis Jablonowski, Thrips angusticeps Uzel, Thrips physapus Linnaeus, Thrips tabaci Lindeman, Tubulifera alttakımından Phlaeothripidae familyasına bağlı Haplothrips andresi Priesner, H. flavinctus Karny, H. reuteri Karny, yararlı türlerden Terebrantia alttakımı Aeolothripidae familyasına bağlı Aeolothrips collaris Priesner, A. intermedius Bagnall ve Thripidae familyasından Scolothrips longicornis Priesner olmak üzere 12 tür bulunmuştur. Gözlem yapılan seraların %84,4ʼünde thrips bireylerine rastlanmış, yaygın olan türün F.occidentalis olduğu, bu türü T.tabaciʼnin izlediği saptanmıştır. Diğer türlerin bulunma oranları düşük olmuştur. Thripslerin populasyon takibi, İzmir İlçeleri içinde hıyar üretiminde payı büyük olan Menderes İlçesinde 2001 yılında 1 serada, 2002 yılında ise 2 serada yapılmıştır. Haftada bir 30 bitkinin alt, üst ve orta kısmından alınan yapraklardaki bireyler ile haftada bir değiştirilen sarı yapışkan tuzaktaki bireyler laboratuvarda stereomikroskop altında sayılmış, çiçeklerde olan bireyler ise serada sayılmıştır. İkinci yıl 2002 yılında, populasyon takibi yapılan seralarda thrips bireyleri, yaprak ve çiçeklerden ayrı ayrı alınarak türlerin yoğunlukları belirlenmiştir. İki serada da en yoğun tür F.occidentalis olmuş, bunu T.tabaci izlemiştir. Yapraktaki en yüksek ergin populasyonu, yaprak başına birinci serada 1.10 birey T.tabaci ve 0.18 birey F.occidentalis, ikinci serada 0.45 birey T.tabaci ve 0.38 birey F.occidentalis olarak saptanmıştır. Çiçeklerdeki en yüksek ergin yoğunlukları ise birinci serada, 13.13 adet F.occidentalis, 0.36 adet T.tabaci, ikinci serada 19.35 adet F.occidentalis, 0.06 adet T.tabaci olarak sayılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/969
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tulinkilic2003.pdf712.25 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools