Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/958
Title: The effect of different oxygenated compounds on gasoline octane number
Authors: Yanık, Jale
Levent, Nazmiye
Keywords: Oksijenli bileşikler, oktan sayısı, MTBE, etanol.
Oxygenated compounds, octane number, MTBE, ethanol.
Kimya A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, oksijenli bileşik kullanımının benzinin kalitesine etkileri araştırıldı. Bu amaçla, farklı konsantrasyonlarda oksijenli bileşikbenzin karışımları hazırlandı. Oksijenli bileşik olarak Metanol, Ethanol, Metil Tersiyer Butil Eter ve Suma alkolü kullanıldı. Oksijenli bileşiklerin en önemli etkisinin benzinin oktan sayısını artırması olduğu gözlendi. Bu katkı maddelerinin benzinin oktan sayısını artırmasının yanında diğer bazı özelliklerine de etki ettiği saptandı. Benzinde aranan kalite kriterleri göz önüne alınarak, her bir oksijenli bileşik için optimum karışım oranı tespit edildi. Ayrıca yasal olmayan benzinler için (metanol içeren) kabul edilebilir bir standart oluşturma olanakları araştırıldı. Bu çalışmadaki önemli olan bir nokta da, oksijenli bileşik olarak bilinen alkol ve eterlerin yanı sıra Suma alkolünün kullanılmasıdır. Alaşehir Suma fabrikasının bir yan ürünü olan bu alkol, fazla bir ticari değeri yoktur. Oktan sayısını artırıcı olarak kullanılabilmesi, ekonomi ve çevre açısından önemlidir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/958
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nazmiyelevent2003.pdf259.78 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools