Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/953
Title: K modal lojiğinin genişlemeleri üzerine
Authors: Terziler, Mehmet
Kayalık, Melike
Keywords: Süzme, sonlu model özelliği, tamlık ve saptanabilirlik.
Filtration, finite model property (fmp), completeness and decidability.
Matematik A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Giriş ve Ön Bilgiler bölümleri dışında bu tez esas olarak dört bölümden oluşmaktadır. 3. bölümde; ve operatörlerinin bazı özellikleri verildi. 4. bölüm belirli morfizmalar altında semantik denk yapılarla ilgilidir. 5. ve 6. bölümlerde süzme (filtration) yöntemi ve sonlu model özelliği (finite model property) kullanılarak belirli modal lojiklerin tamlık (completeness) ve saptanabilirlik (decidability) karakterleri belirlendi.
URI: http://hdl.handle.net/11454/953
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
melikekayalik2003.pdf766.71 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools