Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/952
Title: Eurygaster integriceps put. (Heteroptera : Scutelleridae)'in buğday tanelerinde oluşturduğu zarar oranları üzerinde araştırmalar
Authors: Karsavuran, Yusuf
Kaya, Ekrem
Keywords: Eurygaster integriceps, süne, buğday, scutelleridae, emgi zararı, ağırlık kaybı, çimlenme hızı, çimlenme gücü.
Eurygaster integriceps, sunn pest, wheat, scutelleridae, suction damage, loss of weight, speed of germination, germination capacity
Bitki Koruma A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera: Scutelleridae) buğday tarımını olumsuz yönde etkileyerek ürün ve kalite kaybına neden olan en önemli zararlıdır. Bu araştırmada E. integricepsʼin yaygın olarak ekimi yapılan ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşidi olan Cumhuriyet 75ʼin tanelerinde oluşturduğu zarar oranları belirlenmiştir. E. integricepsʼin tüm nimf dönemleri ve erginlerinin 24±1 saat süreyle 3 adet başakta beslenmesi sonucu tanelerde oluşan emgi sayısı, bin tane ağırlığı, çimlenme hızı ve çimlenme gücü oranları saptanmıştır. Ayrıca zararlının tüm nimf ve ergin dönemlerinde farklı sayıdaki bireylerin (0, 3, 6, 9 ve 12 birey) beslenmesi sonucunda oluşan zarar oranları belirlenerek birey sayısı ile zarar oranı arasındaki ilişki de incelenmiştir. Araştırmalar sonucunda birey sayısındaki artış ile tanelerde meydana gelen emgi sayısı 3. nimf döneminden itibaren artış göstermiş, 5. nimf döneminde ise en yüksek düzeye ulaşmıştır. Tanelerdeki emgi sayısına bağlı olarak bin tane ağırlığı, çimlenme hızı ve çimlenme gücü oranları ise birey sayısının artması durumunda azalmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/952
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ekremkaya2003.pdf737.05 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools