Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/951
Title: Aydın ve İzmir pamuk alanlarında yabancı ot yoğunlukları kritik periyodun ve önemli türlerin bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi
Authors: Nemli, Yıldız
Kaya, İlhan
Keywords: Pamuk, kritik periyot, tohum rezervi, yabancı ot, yoğunluk, sıklık, tohum çimlenmesi.
Cotton, critical period, seedbank, weed, density, frequency, seed germination.
Bitki Koruma A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Nazilli ve Söke pamuk alanlarında yaygın olarak 14 yabancı ot türü belirlenmiş ve en yoğun türler Cyperus rotundus L. Sorgum halapense (L.) Pers., ve Xanthium strumarium L. olarak belirlenmiştir. Kritik periyot ile ilgili olarak yapılan çalışmada Nazilli ve Söke'de kritik periyodun 1 ile 6. haftalar arasında olduğu, Menemen'de ise, parseller arasında istatistiki açıdan farkın önemli olmadığı bulunmuştur. Nazilli pamuk ekiliş alanlarında 0-25 cm toprak derinliğinde 23.279-73.170 canlı yabancı ot tohumu bulunduğu ve topraktaki tohum rezervinin floraya yansıma oranının %1'den düşük olduğu belirlenmiştir.S. verticillata'nın Nazilli'den alınan tohumları en yüksek 30 ⁰C'de, Menemen'den alınan tohumları ise, 20-25⁰C'de çimlenmiştir. A. retroflexus'un her iki lokasyondan alınan tohumlarının maximum çimlenme sıcaklığı ise 35⁰C olarak saptanmıştır. Nazilli'den alınan X. strumarium tohumlarının maximum 35⁰C'de, Menemen'den alınan tohumlarının ise 30⁰C'de çimlendiği belirlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/951
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilhankaya2003.pdf2.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools