Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/945
Title: Saros Körfezi'nde (Ege Denizi) dağılım gösteren Lumbrineridae (Polychaeta-Annelida) türlerinin taksonomik ve ekolojik özellikleri
Authors: Ergen, Zeki
Kurt, Güley
Keywords: Lumbrineridae, taksonomi, ekoloji, Saros Körfezi.
Lumbrineridae, taxonomy, ecology, Saros Bay.
Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Saros Körfeziʼnde dağılım gösteren Lumbrineridae türlerinin taksonomik ve ekolojik özelliklerini saptamak amacıyla seçilen 18 istasyondan alınan bentik örneklerin incelenmesi sonucunda 4 genusa ait 10 tür, 1 alttür ve bu türlere ait 1251 birey tespit edilmiştir. Bunlardan 4 tanesinin (Lumbrineris nonatoi, Lumbrineriopsis paradoxa, Lumbrinerides amoureuxi ve Ninoe armoricana) Türkiye Ege Denizi faunası için yeni olduğu saptanmıştır. Araştırma sahasındaki en baskın ve yaygın türlerin Lumbrineris gracilis, L. latreilli ve Scoletoma impatiens olduğu ve bu türlere ait bireylerin ağırlıklı olarak çamurlu ve kumlu çamurlu dip yapısına sahip istasyonlarda dağılım gösterdiği saptanmıştır. İstasyonlar arasında en fazla tür 12. istasyonda Posidonia oceanica fasiyesinde; en az tür, aynı zamanda derinliği en fazla olan çamur yapısındaki 18. istasyonda tespit edilmiştir. En yüksek birey sayısına 431 birey ile 8. istasyonda; en az birey sayısına ise 1 birey ile 18. istasyonda rastlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/945
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
guleykurt2003.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools