Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/932
Title: Energy savings for alternative distillation systems
Authors: Özçelik, Zehra
Karataş, Hayriye
Keywords: Kimya A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tezde, ısı entegrasyonlu ve ısı entegrasyonu olmayan destilasyon dizilerinin sentez problemi, çok bileşenli bir besleme akımının, istenen çok bileşenli ürün akımlarına ayrılmasına izin verecek kesin ayırmaların olmadığı kolonlar ile tanımlanır.Süperyapı olarak adlandırılan kavram, ağır ve hafif kilit bileşenlerin dağılımını, tüm olası dizileri, akımların bölünme, ileri-geri döngü ve karışımlarındaki tüm alternatifleri kapsar ve kolonların yoğuşturucu ve kaynatıcıları arasındaki olası ısı entegrasyonuna izin verir.Problem çok bileşenli bir karışımın destilasyon ile ayrılması sırasında en düşük toplam yıllık maliyeti sağlayan alternatif sistemin elde edilmesidir.Olası en uygun destilasyon sistemini belirlemek için geliştirilecek optimizasyon problemi amaç fonksiyonuna bağlı olarak yapısal farklılıklar gösterir.Karışık Tamsayılı Doğrusal (KTDP) ya da Karışık Tamsayılı Doğrusal Olmayan Programlama (KTDOP) problemi yapıları ile karşılaşılır.Bu çalışmada, kesin ayırmalı ve kesin ayırmalı olmayan kolonlardan oluşan alternatif dizilerin KTDOP çözümleri karşılaştırılmıştır.Ayrıca alternatif destilasyon sistemlerinde gerekli enerji değerleri ChemCAD programı ile hesaplanmış olup, çok bileşenli bir karışımın destilasyon ile ayrılması sırasında en düşük enerji değerini veren sistem elde edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/932
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hayriyekaratas2003.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools