Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/907
Title: Streptococcus mutans'ın aile bireylerinden izolasyonu, identifikasyonu ve aile içi geçişinin moleküler biyolojik yöntemlerle saptanması
Authors: Uçar, Füsun
Hameş Kocabaş, Elif Esin
Keywords: Streptococcus mutans, AP-PCR, geçiş.
Streptococcus mutans, AP-PCR, transmission.
Biyoloji A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Ebeveynlerden çocuklara Streptotococcus mutans'ın geçişinin araştırılması için, 55 aileden, 69 yetişkin ve 57 çocuk olamka üzere toplam 126 bireyden stimüle edilmemiş tükürük örneği alınmıştır. Ailelerin 0-5 yaş arası çocuğundan ve az bir ebeveyninden alınan örneklerden S. mutans izolasyonu için, seçici triptikaz maya özütü sistin sakaroz basitrasin (TYCSB) agar kullnaılmıştır. Örnek alma aşamasında çocukların genel sağlık durumları, ağız sağlığı, beslenme alışkanlıkları gibi bilgilerin alınmasının yanında tüm bireylerin WHO kriterlerine uygun olarak DMFS (decayed, missing, filling surface) değerleri de alınmıştır. 126 bireyin 94'ünde S. mutans mevcudiyeti belirlenmiştir. Bir çocuk ve en az bir ebeveyninden bu bakterinin varlığı saptana 32 aileye ait 70 izolat, ebeveylerden, çocuklara geçiş için değerlendirilmiştir. S. mutans izolatlarının identifikasyonları klasik mikrobiyolojik yöntemler ile yapılmış ve SpaP kullanılarak türe özgü PCR ile doğrulanmıştır. İdenfikasyon sonrası 70 izolat S. mutans olarak identifye edilmiştir. Aile içi geçiş değerlendirilmesi için moleküler tiplendirme OPA5 primeri kullanılarak AP-PCr ile gerçekleştirilmiştir. Veriler SPSS 10.0 istatistik software ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, değerlendirilen bireyler arasında annelerin %24'ünün ve babaların %16,6'sının S. mutans'ı çocuklarına buşatırdığı belirlenmiştir. Çocuklarına S. mutans bulaştıran ebeveynlerin ağızlarındaki S. muans düzeyleri ile bulaştırma riski arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.001) bir ilişki bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11454/907
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
elifesinhameskocabas2003-1.pdf191.86 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
elifesinhameskocabas2003-2.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools