Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/897
Title: Bezelyede Ascochyta hastalıklarıyla biyolojik savaşta fluoresent pseudomonasların etkisinin saptanması üzerinde araştırmalar
Authors: Bora, Tayyar
Göre, Mehmet Erhan
Keywords: Biyolojik savaş, ascochyta yanıklığı, fluoresent pseudomonas, bezelye.
Biological control, ascochyta blight, fluorescent pseudomonads, peas.
Bitki Koruma A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Ascochyta yanıklıkları bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bezelyenin en yıkıcı hastalıklarından biridir. Tohum ilaçlaması ve tarla dönemi ilaçlaması yoluyla bu hastalığa karşı yoğun ilaç kullanılmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada hastalığın biyolojik savaş elemanlarıyla baskı altına alınması öngörülmüştür. Bu amaçla hastalıksız bitkilerin değişik organlarından elde edilen 208 fluoresent Pseudomonas izolatı üzerinde in-vitro ve in-vivo çalışmalar yapılmıştır. Sonunda hastalığı vejetasyon döneminde etkili biçiminde baskılayan 4 aday antagonist saptanmıştır. Hastalığın çevrimini kırmak için bu aday antagonistlerin kalıntılardaki etkisi de test edilmiştir. Bunun yanında etkili antagonistlerin etki mekanizmaları ve fungisitlerin antagonistlere etkisi araştırılmış ve son olarak antagonistlerin performansı tarlada mikroparsel denemeleriyle doğrulanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/897
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
merhangore2003.pdf5.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools