Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/892
Title: Kültür mantarında bakteriyel benek (Pseudomonas tolaasii) hastalığının biyolojik kontrolünde antagonistlerin kritik konsantrasyonlarının saptanması üzerine bir çalışma
Authors: Özaktan, Hatice
Gezen, Meltem
Keywords: Kültür mantarı (Agaricus bisporus), bakteriyel (kahverengi) benek, pseudomonas tolasii, biyolojik savaş, pseudomonas flurescensi P. putida.
Cultivated mushroom (agaricus bisporus), bacterial bloth, psedomanos tolaasii, biological control, pseudomonas flurescens, P. putida.
Bitki Koruma A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Mantar şapkaları (Agaricus bisporus) üzerine teksel olarak püskürtülen 38 fluoresent Pseudomonas (FP) izolatından 9'u Bakteriyel Benek (Pseudomonas tolaasii) infeksiyonunu %70-100 oranında engellemiştir. Başarılı bulunan FP izolatlarından hazırlanan süspansiyonlar eşit hacimde karıştırılarak P.tolaasii'ye in vivo etkileri açısından mantar şapkaları üzerinde testlenmiş ve 10 farklı FP kombinasyonu, 1012CFU/ml konsantrasyonda testlendiğinde, hastalığı tamamen engelleyen en etkili kombinasyonlar olmuştur. Aynı FP kombinasyonları mantar şapkalarına 1011CFU/ml konsantrasyonda uygulandığında, FP kombinasyonlarının hastalığı engelleme yeteneği %16.37-63.34'e gerilemiştir. In vivo koşullarda etkili bulunan FP izolatlarının in vitro etki mekanizmaları araştırılmıştır. 51 ve M4/2 no.lu FP izolatlarının etki mekanizmasından siderofor üretimi yoluyla Fe+3 için yarışmanın sorumlu olduğu saptanmıştır. Testlenen diğer FP izolatları P. tolaasii' ye karşı herhangi bir inhibisyon zonu oluşturamamıştır. Bu nedenle, bu izolatların etki mekanizmasının yer için yarışmaya dayalı olabileceği düşünülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11454/892
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
meltemgezen2003.pdf3.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools