Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/886
Title: Sezgisel fuzzy topolojik uzaylar ve sezgisel fuzzy alt uzaylar
Authors: Özbakır, Oya
Çelik, Bahar
Keywords: Sezgisel fuzzy topolojik uzay ve alt uzay, sezgisel fuzzy nokta, sezgisel fuzzy q-komşuluk, sezgisel fuzzy kuvvetli yarı-açık küme ve sezgisel fuzzy kuvvetli yarı-iç
İntuitionistic fuzy topological space and subspace, intuitionistic fuzzy point, intuitionistic fuzzy q-neighborhood, intuitionistic fuzzy kuvvetli semi-open set, intuitionistic fuzzy kuvvetli semi-interior.
Matematik A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tez esas olarak altı bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde tez konusu tanıtılmış, ikinci bölümde ise tezin daha kolay anlaşılması için bazı temel tanımlara ve teoremlere yer verilmiştir.Üçüncü bölümde de, sezgisel fuzzy topolojik uzayın tanımı verilmiştir.Bu uzayla ilgili karakterizasyonlar ve özellikler üzerinde durulmuştur.Dördüncü bölümde sezgisel fuzzy topolojik uzaylardaki sezgisel fuzzy nokta ve komşuluk yapıları tanımları ile bunlarla ilgili özellikler verilmiştir.Beşinci bölümde sezgisel fuzzy alt uzay tanımı verilmiştir.Sezgisel fuzzy alt uzaylarla ilgili karakterizasyonlar ve özellikler incelenmiştir.Altıncı bölümde sezgisel fuzzy topolojik uzaylarda tarafımızca sezgisel fuzzy kuvvetli yarı-açık (yarı-kapalı) küme ve sezgisel fuzzy kuvvetli yarı-iç (yarı-kapanış) tanımları yapılmış ve bunlarla ilgili teoremler incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/886
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
baharcelik2003.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools