Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/873
Title: Solar photooxidation reactions
Authors: İçli, Sıddık
Dinçalp, Haluk
Keywords: Süper oksit anyon radikali, rose oxide, perilendiimid, solar konsantratör, fotooksidasyon, sinnamik asit, metil.
Super oxide anion radical, rose oxide, perylenediimide, solar concentrator, photooxidation, cinnamic acid, methyl acrylate.
Kimya A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tezde yoğunlaştırılmış güneş ışınları yardımıyla, katalitik miktardaki aromatik diimid fotosensörleri varlığında, değerli kimyasalların fotokimyasal üretimi yapılmıştır. “Rose oxide”, singlet fotosensör olan aromatik diimidʼlerden N,N`- bis(1-dehidroabietil)-3,4,9,10-perilentetrakarboksidiimid (ABIPER) ve N,N`-bis(n-bütil)-1,4,5,8-naftalentetrakarboksidiimid (BUNAP) yardımıyla sodyum ve yoğunlaştırılmış güneş ışınları altında fotosentezlendi. Yoğunlaştırılmış güneş ışınlarıyla oluşan “Rose Oxide” verimi, sodyum ışınlarıyla bozunmaya göre daha yüksektir. Işığa ve ısıya dayanıklı aromatik diimidʼlerin, 100 kat yoğunlaştırılmış güneş ışını şartları altında “Rose Oxide”i üretebileceği gösterilmiştir. Yeni, suda çözünebilen bir perilen diimid türevi olan N,N`-bis(12- sülfoaminododesil)-3,4,9,10-perilentetrakarboksidiimid (SULFAPER)ʼin sentezi ve sulu ile organik çözeltilerdeki spektral özellikleri tanımlanmıştır. (E)-sinnamik asit ve metil akrilatʼın yoğunlaştırılmış güneş ışınımları altında organik ve sulu fazlardaki SULFAPER-uyarımlı fotooksidasyonlarının, seçici fotoürün oluşumu verdiği bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11454/873
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
halukdincalp2003.pdf2.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools