Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/870
Title: Abstract sonlu durum makinesi türü bilgi nesnesi sınıfları
Authors: Ünlü, Fevzi
Dinler, Yonca
Keywords: Sonlu durum kabul edicisi, biçimsel gramer, biçimsel tanimlama, biçimsel küme.
Finite state accepter, regular grammar, regular expression, regular set.
Matematik A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Giris bölümü disinda bu tez esas olarak üç kisimdan olusmaktadir. 2. Bölümde; Ilk olarak sonlu durum kabul edicisinin tanimi verilmistir. Sonlu durum kabul edicileri deterministik ve nondeterministik olmak üzere iki sinifa ayrilmis ve nondeterministik sonlu durum kabul edicileri incelenmistir. Daha sonra nondeterministik sonlu durum kabul edicileri deterministik sonlu durum kabul edicilerine dönüstürülmüstür. 3. Bölümde; Sonlu durum kabul edicileri ve biçimsel gramerler arasindaki iliski incelenmistir. Sonlu durum kabul edicilerinin biçimsel gramerlere denkligi gösterilmistir. 4. Bölümde; Sonlu durum kabul edicilerinden elde edilen küme denklem sistemlerinin indirgenmesi ve çözümü incelenmistir. Bu denklem sistemlerinin çözümü için biçimsel tanimlamalarin olusturulmasi ve bu çözümün tek oldugu gösterilmistir. Ayrica biçimsel bir tanimlamadan bir kabul edicinin türetimi gösterilmistir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/870
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
yoncadinler2003.pdf273.68 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools