Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/861
Title: Studies on some problems of gold and silver determinations from anodic copper slime
Authors: Tural, Hüseyin
Çetiner, Birsen
Keywords: Kimya A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Gümüş içeriği altından daha fazla (Ag/Au ≥ 3) olan anodik bakır çamurunun doğrudan altın suyunda çözülmesi sırasında oluşan AgCl molekülleri altın taneciklerinin etrafını sararak çözünmesini engelliyor olabilir. Bu koşulda altın gerçek değerinden daha düşük oranda tayin edilecektir. Bu tezde, anodik bakır çamurundaki altının doğru saptanıp saptanmadığı araştırılmış ve alevli atomik absorpsiyon spektroskopisi (AAS), potansiyometri, ultraviyole görünür bölge spektroskopisi ölçüm yöntemleri kullanılarak analiz sonuçları karşılaştırılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/861
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
birsencetiner2003.pdf241.01 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools