Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/858
Title: Afşin-Elbistan kömür havzasının paleoekolojik yönden incelenmesi
Authors: Gemici, Yusuf
Çenet, Menderes
Keywords: Pliyosen, Türkiye florası, paleopalinoloji, paleoekoloji.
Pliocen, flora of Turkey, paleopalinology, paleoecology.
Biyoloji A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Türkiye florası Tersiyer kökenli olup, oldukça fazla sayıda tür içermektedir. Çalışmamızda, ülkemiz linyit rezervinin % 50ʼsini oluşturan Afşin-Elbistan (Kahramanmaraş) kömürlerinin paleoekolojik yönden incelemesi yapılmıştır. Bulduğumuz paleopalinolojik verileri günümüzle karşılaştırabilmek için; ayrıca havzanın güncel flora vejetasyonu üzerine gözlemde bulunulmuştur. Pteridophytaʼya ait 3 familya, Gymnospermaeʼden 5 familya, ve Angiospermaeʼye ait 21 familya tespit edilmiştir.Bu 29 familyaya ait 43 cins tayin edilmiştir. Bunların % 1 bilinmeyen, % 49ʼu odunsu, %50ʼi de otsu formlardır. Afşin-Elbistan Topluluğu, Bendaʼnın (1971), Akça Paleopalinolojik ve stratigrafik palinoloji çalışmalarımız sonucunda Pliyosen yaşlı Afşin-Elbistan Kömür Havzasınʼda, ılımannemli bir iklimin hüküm sürdüğü ve ağaçlı savanın Tersiyerʼe nazaran daha geniş alanlara yayıldığı ortaya konmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11454/858
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
menderescenet2003.pdf4.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools