Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/855
Title: 0 Çandarlı körfezi'nde (Kuzey Ege Denizi) zargana balığının (Belone belone L., 1761) biyolojisi üzerine araştırmalar
Authors: Toğulca, Melahat
Bilge, Gökçen
Keywords: Ege Denizi, Çandarlı Körfezi, zargana, balık biyolojisi
Aegean Sea, Candarli Bay, garfish, fish biology.
Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, Çandarlı Körfezi'nde Zargana balığının (Belone belone L.,1761) bazı biyolojik özellikleri tespit edilmiştir. Eylül 2001-Ağustos 2002 tarihleri arasında, küçük balıkçı teknelerinden çevirme ağlarıyla tesadüfi örnekleme yöntemi ile 410 adet birey elde edilmiştir. Populasyonun % 54.4'ü dişi, % 45.6'sı erkek birey olarak belirlenmiştir. Bireylerin I-V yaş grubu arasında dağılım gösterdiği saptanmıştır. Minimum, maksimum ve ortalama total boy sırasıyla, 26.1 cm, 70.1 cm ve 42.16 cm'dir. Minimum, maksimum ve ortalama ağırlık sırasıyla, 16.34 g, 423.48 g ve 95.11 g'dır. Total boy-ağırlık ilişkisi esas alınarak hesaplanan boy ağırlık ilişkileri, W=0.0003*L3.3813, r= 0.97 olarak tespit edilmiştir. Von Bertalanffy büyüme parametreleri tüm bireyler için Lt = 86.64[1-e-0.14908(t+3.12227)], r=0.9946 ve Wt=1069.78[1-e-0.14908(t+3.12227)]3.3813 olarak hesaplanmıştır. Gonadosomatik indeks değerlerine göre üreme Ocak-Nisan sonu arasında yoğun olarak gerçekleşmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/855
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gokcenbilge2003.pdf950.01 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools