Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/854
Title: İzmir Körfezi'nde (Ege Denizi) dağılım gösteren Kolyoz'un (Scomber japonicus Houttuyn, 1782) yaş ve büyüme özellikleri ile beslenme rejimi üzerine araştırmalar
Authors: Mater, Savaş
Bayhan, Bahar
Keywords: Scomber japonicus, yas, büyüme, üreme ve beslenme.
Scomber japonicus, age, growth, reproduction and feeding.
Su Ürünleri Temel Bilimler A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalismada, Izmir Körfeziʼnde dagilim gösteren kolyoz baligi (Scomber japonicus Houttuyn,1782)ʼna ait boy, agirlik, yas, büyüme, üreme ve beslenme özelliklerini belirlemek amaciyla, Kasim 1997 Aralik 1998 tarihleri arasinda, Güzelbahçe balikçilarindan temin edilen toplam 520 adet balik örnegi incelenmistir. Incelenen örneklerden 244 adeti disi, 276 adeti ise erkek bireylerden olusmaktadir. Disi ve erkek bireylerde minimum ve maksimum çatal boy degerleri sirasiyla: 13.00 27.20 cm ve 12.50 26.40 cm iken, yine disi ve erkek bireylerde minimum ve maksimum agirlik degerleri sirasiyla: 20.93 229.44 g ve 18.15 220.75 g olarak tespit edilmistir. Disi ve erkek bireyler için hesaplanan boy-agirlik iliskisi denklemleri sirasiyla; W = 0.0032 * L 3.4146 ve W = 0.0033 * L 3.3988 olarak bulunmustur. Otolit okumalari sonucunda, disi ve erkek kolyoz bireyleri için minimum I ve maksimum IV yas grubu belirlenmistir. Baliklarda büyümenin matematiksel bir ifadesi olan von Bertalanffy büyüme esitlikleri disi bireyler için: L8 = 27.15 cm, k = 0.200, t0 = -0.475; erkek bireyler için ise: L8 = 29.64 cm, k = 0.232, t0 = -0.388 olarak hesaplanmistir. Türün üreme periyodunun belirlenmesi amaci ile hesaplanan aylik gonadosomatik indeks (GSI) sonuçlari, kolyozun Mayis Temmuz aylari arasinda üredigini göstermektedir. Kolyozun beslenme rejimini tespit etmek amaci ile açilan midelerden çikan besin gruplarinin, bulunus frekansi (% F), sayisal miktar (% N) ve agirlik (% W) degerleri ile hesaplanan nispi önemlilik indeks (IRI) sonuçlarina göre, disi bireyler: Mysidacea, Isopoda, Balik yumurta ve larvasi ile Copepoda gruplarini ; erkek bireyler ise : Mysidacea, Balik yumurta ve larvasi, Isopoda ve Thaliacea gruplarini tercih etmektedirler. Kondisyon faktörü degerleri disi bireylerde K = 1.135 ve erkek bireylerde K = 1.008 olarak hesaplanmistir. Bu iki degerin “1” fazla olmasi, kolyoz baliklarinda alinan besinlerin oldukça yüksek bir oranda ete dönüstügünü göstermektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/854
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
baharbayhan2003.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools