Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/852
Title: İnternet ortamında dosyaların optimal yerleştirilmesi
Authors: Urfat, Nuriyev
Ayvaz, Aslı
Keywords: Bilgisayar ağları, dağıtılmış veri işlem sistemi (DDP), veri tabanı, optimal yerleşim, karma tam sayılı programlama, çantalar sistemi problemi, dal-sınır tekniği, heuristic algoritmalar.
Computer networks, distributed data proccessing system, database, optimal allocation, mixed integer programming, the problem of system of bags, branch and bounded techique, heuristic algorithms.
Matematik A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bilgisayar ağlarının tasarımında önemli noktalardan birisi de dağıtılmış veri tabanının esas karakteristiklerinin belirlenmesi problemidir. Bu problemin çözümünde, ağın düğüm noktalarındaki veri kütüklerinin optimal yerleştirilmesi problemiyle karşılaşılır. Dağıtılmış veri tabanına dahil olan kütüklerin optimal paylaşılması problemleri, bazı çelişkili faktörlerin varlığından meydana gelir. Buna göre de bu tür problemlerde optimalleşme kriteri olarak farklı parametreler göz önüne alınır. Bu çalışmada internet ortamında dosyaların en optimal olacak şekilde yerleştirilmesi probleminin nasıl ortaya çıktığı, sorunun çözümünün sağlayacağı avantajlar, çözüm için önerilen bir takım matematiksel modeller ve algoritmalar incelenmiştir. Bu modeller, tamsayılı programlama ve karma tam sayılı programlama modelleri gibi gösterilmiştir. Bu modellerin birçoğu ise Çantalar Sistemi Problemine çevrilmiştir. Çalışmanın sonunda Çantalar Sistemi Problemini çözmek için FORTRAN-77 dilinde bir program hazırlanarak uygulamaya yer verilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/852
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
asliayvaz2003.pdf720.44 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools