Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/840
Title: Göller Bölgesi ve Doğu Akdeniz Bölgesi Emys orbicularis (Testudinata : Emydidae) ve Mauremys rivulata (Tistudinata : Bataguridae) türlerinin sistematik durumu, morfolojisi, dağılışı, üreme ve beslenme biyolojisi üzerine araştırmalar
Authors: Budak, Abidin
Ayaz, Dinçer
Keywords: Testdinata, emydidae, bataguridae, taksonomi, morfolojisi, dağılış, biyoloji, göller bölgesi, Doğu Akdeniz bölgesi
Testudinata, emydidae, bataguridae, taxonomy, morphology, distribution, biology, lakes district, eastern mediterranean region
Biyoloji A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, Emys orbicularis ve mauremys riyulata'nın göller bölgesi ve Doğu Akdeniz Bölgesin'deki sistematik durumları, morfolojileri, dağılımları incelenmiş ve biyolojileirne bazı özellikler gözlenmiştir. Türlerin sistematik durumlarının daha iyi ortaya konabilmesi için Ege Bölgesi Emys orbicularis ve Mauremys rivulata populasyonları da anazlizlere dahil edilerek değerlendirilmiştir. Analiz için yeterli örnek bulunan Emys orbicularis populasyonları diskriminant analiz yöntemleri ile değerlendirildiğinde 4 grup belirlenmiştir. Bu gruplar Akşehir grubu, Karapınar grubu ve Pazarağaç grubu'dur. Akşehir grubu; KDU (Karapus Doğrusal Uzunluğu )bakımından Emys orbicularisluteofusca'ya daha yakın değerler göstermesine rağmen, baş genişliği değerleri farklılıklar göstermiştir. Renklenme bakımından ise daha çok Emys orbicularis cf. hellenica'ya benzemektedir. Buna göre Akşehir grubu Emys orbicularis cf. hellenica ve Emys orbicularis lutefusca arasında intermediyer olarak değerlendirilmiştir. Karapınar grubu; KDU bakımından Emys orbicularis luteofusca'dan daha düşük değerler göstermiş ve diğer gruplardan daha geniş karapasa sahiptir. Karapas renkleme bakımından ise koyu bir renklenme sergilemiştir. Karapınar grubu bu özelliklerinden dolayı koyu renklenmiş Emys orbicularis sensu lato olarak ele alınmıştır. Pazarağaç grubu; KDU bakımından hellenica'ya göre kısmen daha düşük KDU değerleri göstermiş ve diğer gruplara göre en dar karapasa sahiptir ve hellica alttürüne göre daha kısa femoral sütur uzunluğu bulunur. Önceleri Mauremys caspica'nın alttürü olarak alınan Mauremys rivulata, özellikle submarginal sahadaki desen özelliği ve plastron renklenmesi Mauremys caspica'dan farklılık gösterdiği için son zamanlarda tamamen ayrı bir tür ele alınmaktadır. Örneklerden ele ettiğimiz bulgular bu araştırıcıları destekler niteliktedir. Çalılmada Emys orbicularis'in göller bölgesin'de Eber, Sauğla ve Eğirdir göllerinde ayrıca Karapınar ve Samandağ'da, Mauremys rivulata'nın ise Göller Bölgesin'de Eğridir Gölü'nde yaşadığı ilk kez ortaya çıkartılmıştır. Mide içerikleri incelenen her iki türün de hem bitkisel hem de haysansal besinleri tercih ettiği belirlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/840
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dincerayaz2003.pdf3.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools