Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/838
Title: Genelleştirilmiş türevli asal halkalar üzerine
Authors: Argaç, Nurcan
Albaş, Emine
Keywords: Asal halka, yarı-asal halka, türev, ortogonal türev genelleştirilmiş türev, ortogonal genelleştirilmiş türev, genelleştirilmiş (o, t)-türev, tam dizi, funktor.
Prime ring, semi-prime ring, derivation, orthogonal derivation, generalized derivation, generalized orthogonal derivations generalized (o, t)-derivation, exact sequence, functor.
Matematik A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tez esas olarak beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tez konusu tanıtılmış ve ikinci bölümde bu tezi anlamada kolaylık sağlayacak bazı temel tanım ve özellikler verilmiştir. Ayrıca halkalarda türev çeşitleri, yarı-asal halkalarda türevlerin ortogonalliği, halkalarda ve modül yapılarındaki genelleştirilmiş türevler tanımlanarak günümüze kadar bu konularda yapılmış olan çalışmaların kısa bir özeti verilmiştir. Üçüncü bölümde türevli asal halkalarda çok iyi bilinen bazı özellikler genelleştirilmiş türevler için ele alınmıştır. Dördüncü bölümde genelleştirilmiş türevlerin ortogonalliği tanımlandıktan sonra yarı-asal halkalarda ortogonal türevlerdeki bazı özellikler kısmen genelleştirilmiş türevlere genişletilmiştir. Son bölümde öncelikle bir modül yapısı üzerindeki (o, t)- Lie türev ve genelleştirilmiş (o, t)-türevlerin (sırasıyla, (o, t)-iç, (o, t)- Lie ve (o, t)-Jordan) tanımları ilk kez yapılıp, örnekler sunulmuştur. Daha sonra bu tür türevlerin kümesinin homolojik özellikleri ele alınmıştır. Son olarak da genelleştirilmiş (o, t)-Jordan türevinin bir genelleştirilmiş (o, t)-türev olması için bazı yeter koşullar verilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/838
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
eminealbas2003.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools