Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/836
Title: Spectral diziler ve uygulamaları
Authors: Karaca, İsmet
Aksu Çelik, Şaziye
Keywords: Homeomorfizma, homotopi, temel grup, homoloji, kohomoloji, spectral dizi.
Homeomorphism, homotopy, fundamental group, homology, cohomology, spectral sequence.
Matematik A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tezde topolojinin çalışma alanı olan topolojik uzayları sınıflandırma problemi ele alınmış; topolojik özelliklerin yetersiz kaldığı durumlarda cebirsel özelliklerden yararlanmak amacıyla kullanılan funktorlar incelenmiştir. Cebirsel topoloji çalışmaları için gerekli olan en temel tanımlar ve örnekler verilerek, homotopi, homoloji ve kohomoloji funktorları farklı bölümler altında tanıtılmış ve belli başlı uzayların bu funktorlar altında eşleştikleri gruplar bulunmaya çalışılmıştır. Son bölümde, bazı topolojik uzayların homoloji, kohomoloji ve homotopi gruplarının hesaplanmasında çok kullanışlı bir yöntem olan spectral diziler ele alınmıştır. Bu diziler yardımıyla bazı özel topolojik uzayların homoloji ve kohomoloji grupları hesaplanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/836
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
saziyeaksucelik2003.pdf934.25 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools