Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/79
Title: Menderes bölgesi (Develiköy) seralarında kullanılan organofosforlu insektisitlerin kalıntı analizi ile risk değerlendirilmesi
Authors: Oğuz, M. Günnehir
Çakmak Kapusuz, Berna
Keywords: Organofosfat insektisitler, insan, kolinesteraz enzim aktivitesi, kalıntı analizi.
Organophosphate insecticide, human, cholinesterase enzyme activity, residue analysis.
Biyoloji Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Plazma kolinesteraz aktivitesi (PChE) organofosfat pestisit (OP) maruzat oranının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı işçilerde pestisit uygulaması sırasında OP maruzatının bazı semptomatik ve biyokimyasal etkilerinin varlığını belirlemektir. Bu protokol E.Ü. lokal etik komite tarafından onaylanmıştır. Develiköy'de (İzmir,Türkiye) 2-30 yıl boyunca pestisitlere maruz kalmış 53 erkek sera işçisinden (18-57 yaşlarında, 32±10) kan örnekleri toplanmıştır. PChE seviyesinde azalma gözlenmiştir (372 - 3907 arasında, Ort.± SS., 878± 90.2 nmol/dak/mL plazma). Bu seviye ortalama değerin %50'sinden daha aşağıdadır ve pestisit uygulamasında maruz kalınan yıl ile PChE aktivitesindeki varyasyon arasında bir korelasyon bulunmamaktadır. Bulunan semptomlar ve bunlarla bağlantılı ChE değerleri aşağıda parantez içinde belirtilmiştir; bulantı (1876), göz iritasyonu ve oftalmi (1443), baş ağrısı (733), halsizlik ve iştahsızlık (669), deri hastalıkları (630), öksürük, boğazda tıkanma ve astım (600), baş dönmesi (558) ve koma (428). PChE aktivitesinin inhibisyonu (p<0.005) ve klinik semptomlar, OP maruztının potansiyel toksikolojik zararının bir göstergesi olarak işçilerde gözlenmiştir. Bu sonuçlar gaz kromatografik analizlerle (HP GC/NPD) değerlendirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/79
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bernacakmakkapusuz2001.pdf822.98 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools