Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/7825
Title: Beycesultan höyük kazısında ele geçen Geç Tunç Çağ 5. tabaka keramiklerinin değerlendirilmesi ve tarihlendirilmesi
Authors: Abay, Eşref
Şener, Aslıhan
Keywords: Arkeoloji A.B.D.
Issue Date: 2014
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: "Beycesultan Höyük Kazısından Ele Geçen Geç Tunç Çağın Son Dönemine Ait Keramiklerin Değerlendirilmesi ve Tarihlendirilmesi" adlı tez çalışmasında Beycesultan'ın eski ve yeni dönem kazı verileri değerlendirilerek, Geç Tunç Çağ Tabakasına ait keramikler mal gruplarına ayrılmış ve tipolojisi yapılmıştır. Bu değerlendirme sonucunda eski kazı döneminde II, Ia ve Ib tabakalarının yeni kazı döneminde ortaya çıkardığımız 5b, 5a ve II. tabakalar ile çağdaş olduğu ortaya çıkmıştır. Değerlendirilen bu keramikler aynı zamanda Ege Bölgesinde yer alan bir takım yerleşimler ile karşılaştırılmıştır. Yaptığımız karşılaştırma sonucunda ise Beycesultan yerleşiminin Miken etkisi altına girmediği ancak Hitit kültürü ile daha çok benzer yanlarının olduğu görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11454/7825
Appears in Collections:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aslihansener2014.pdf28.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools