Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/76
Title: Batı Karadeniz bölgesi orman içi köylerinin kalkındırma koşul ve olanakları üzerine bir araştırma
Authors: Gökçe, Osman
Coşgun, Ufuk
Keywords: Kırsal kalkınma, marjinal tarım işletmeleri, katılımcı kırsal değerlendirme.
Rural development, marginal agricultural establishments, participatory rual evaluation.
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, Batı Karadeniz Bölgesi orman içi köylerinin kalkındırılabilmesinin koşul ve olanakları üzerinde durulmaktadır. Bölge orman içi köylerindeki işletmeler, temel geçim kaynağını tarım ve hayvancılığın oluşturduğu birer Marjinal Tarım İşletmeleri dir. Batı Karadeniz Bölgesi orman içi köyleri, bölgeyi oluşturan iller, ilçeler ve havzalar bazında örneklenmiştir. Böylece, orman içi köylerin yaşam koşulları tespit edilmiştir. Orman içi köylerdeki işletmelerin ilçe merkezine uzaklık, sulama suyu yoksunluğu gibi alt yapısal, eğimli, küçük ve çok parçalı arazilerde ve geleneksel tarım uygulamalarından kaynaklanan ciddi üretim yetersizlikleri gibi sorunlar bulunmaktadır. Bölge orman içi köylerin kalkındırılabilmesi için iç dinamiklerin ve dış dinamiklerin yaşama geçirilmesi gereklidir. İç dinamikleri, işletmelerdeki geleneksel tarım ve hayvancılık uygulamalarının değiştirilmesi oluşturmaktadır. Kırsal alandaki kalkınma çalışmaları yapan çok sayıdaki kurum ve kuruluşların Doğal Kaynak Yönetim ve Kullanım Merkezi / Kurumu niteliğinde bir örgütlenmeyle bileşmesi dış dinamiklerin başında gelmektedir. Kırsal kalkınma çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar yapılarını tekrar gözden geçirerek; amaç, hedef ve yatırım kriterlerini havzalar bütünlüğü bazında objektif ilkelere dayandırarak, kırsal sanayi yatırımları şekline dönüştürmek zorundadırlar.
URI: http://hdl.handle.net/11454/76
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ufukcosgun2002.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools