Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/72
Title: Ağ yönetimi metodolojisinin belirlenmesi, araştırılması ve uygulanması
Authors: Toker, Levent
Cevizaltı, Kamuran
Keywords: Ağ yönetimi, OSI, ITIL, TMN, konfigürasyon yönetimi, hata yönetimi, performans yönetimi, güvenlik yönetimi, kullanım düzeyi yönetimi.
Network management, OSI, ITIL, TMN, configuration management, problem management, performans management, security management, account management.
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasında ağ yönetimi, yönetim platformu ve işletim sistemine bağımlı kalmadan, fonksiyonel alanlar (konfigürasyon yönetimi, sorun yönetimi, performans yönetimi, güvenlik yönetimi, Kullanım Düzeyi yönetimi) çerçevesinde işletme süreci olarak nasıl ve ne tür özelliklere sahip araçlarla gerçeklenebileceği araştırılmıştır
URI: http://hdl.handle.net/11454/72
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kamurancevizalti2001.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools