Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/677
Title: 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra Türk gazetelerinde kamuoyu oluşturmak açısından fotoğraf kullanımı
Authors: İmaçer, Ahmet
Kanlıoğlu, Alahattin
Keywords: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
Issue Date: 2002
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Kitle iletişim araçları tüm çağdaş demokrasilerde üstenmiş oldukları işlevlernedeniyle yasama, yürütme ve yargıdan sonra 'dördüncü güç' olarak görülmektedirler. Demokratik sistemin farklı süreçlerinde kitle iletişim araçlarının üstlendiği en önemli işlevlerden birisi devletin ve hükümetin ülke ve vatandaşlara dair aldığı kararlar ve yerine getirdikleri uygulamalar konusunda halka bilgi vermek ve haberdar etmektir. Kitle iletişim araçları olayları ve olguları haberler aracılığıyla topluma aktarırken aynı zamanda toplumu yönlendirebilmektedirler. Bir başka deyişle kamuoyunun oluşturulmasında veya şekillendirilmesinde kitle iletişim araçları görmezden gelinemeyecek öneme sahiptirler. Kitle iletişim araçlarının sözü edilen işlevi başarılı şekilde yerine getirebilmesi toplumun bu araçlardan aldığı enformasyonun güvenli ve doğru olduğuna inanması ile de doğru orantılıdır. Bu noktada görsel deneyimleri iki boyutlu bir düzlem üzerine kalıcı olarak kaydetmede en başarılı araç olan fotoğraf ön plana çıkmaktadır. Fotoğrafın yapısından kaynaklanan optik ve kimyasal süreçler nedeniyle en güvenilir ve inandırıcı görsel araç olarak kabul edilmesi onu yazılı basın araçları olan gazeteler de dahil olmak üzere birçok alanda sıklıkla kullanılan bir görsel materyal haline getirmiştir. Türk Gazeteleri'nde fotoğraflar eşliğinde okura aktarılmış olması nedeniyle '17 Ağustos 1999 Marmara Depremi' örnek olay olarak tespit edilmiştir. Deprem sonrası Türk Gazetelerinde yayınlanan haber fotoğrafların kamuoyunun oluşturulması veya yönlendirilmesindeki rolü incelenmiştir. Konunun haber fotoğrafları eşliğinde ne oranda gündemde tutulduğu, depremin sonrası manzara içinde hangi konuların ön plana çıkarıldığı ve meydana gelen değişiklikler üzerinde katkıları olup olmadığı yanıtı aranan temel sorular olmuştur. Çalışmada Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Radikal, Sabah, Star ve Zaman Gazeteleri'nde yayınlanan konuyla ilgili haber fotoğrafları üzerinde içerik analizi uygulanmış, depremle ilgili belli başlı temalarla ilgili fotoğraflar değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular kuramsal tartışmaların ışığında değerlendirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/677
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
alahattinkanlioglu2002.pdf4.87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools