Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/66
Title: Yağların katalitik hidrojenasyonunda işlem parametrelerinin selektivite ve izomer yapı oluşumu üzerindeki etkileri
Authors: Gümüşkesen, Saygın
Bayaz, Mehmet
Keywords: Pamuk yağının hidrojenasyonui hidrojenasyon işlem koşulları, seçicilik, izomerizasyon.
Hydrogenation of sottonsed oil, process conditions of hydgenation, selectivity, isomerization.
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, pamuk yağının hidrojenasyonunda işlem koşullarının rekasiyon hızı, linoleik seçiciliği ve trans-izomer oluşumu üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla aşitliği giderilmiş ve rengi açılmış pamuk yağı, pilot ölçekli "dead-end" tipi bir reaktörde iki farklı nikel katalizörü kullanılarak 120, 120 ve C işlem sıcaklığı; 0.5, 1.0 ve 2.0 atm hidrojen basıncı; 400 devir/dk ve 650 devir/dk karıştırma hızında hidrojene edilmiştir. Hidrojene edilenörneklerin yağ asidi kompozisyonu, transizomer, katı yağ içeriği ve erime noktası belirlenmiştir. İyot sayısı ve linoleik seçiciliği yağ asidi komposizyonu değerleri kullanılarak hesaplanmıştır. Ayrıca her bir denemede reaksiyon hızı değerşeri de hesaplanmıştır. İşlem sıcaklığının artışı reaksiyon hızı, linoleik seçiciliği ve transizomer miktarını arttırmıştır. Hidrojen basıncının artması ile reaksiyon hızı artmış, ancak işlemin seçiciliği ve tarns-izomer miktarı azalmıştır. Özellikler düşük sıcaklıklarda karıştırma hızındaki artış, belirtilen bu değerler üzerinde fazla etkili olmazken, yüksek sıcaklılarda reaksiyon hızını arttırmış ancak linoleik seçiciliği ve trans-izomer miktarını azaltmıştır. Sonuç olarak; yüksek hidrojen basıncı ve karıştırma hızında yüksek sıcaklık uygulaması, reaksiyon hızında önemli artışlara ve düşük trans-izomer içerikli son ürün eldesine neden olmuştur. Bunun aksine işlemin limoleik seçiciliği düşmüştür. Yüksek linoleik seçiciliği değerlerine ulaşkmak için işlem yüksesk sıcaklık, düşük hidrojen basıncı ve karıştırma hızında gerçekleştirilmelidir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/66
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mehmetbayaz2001.pdf648.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools