Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/61
Title: Ege ve Samsun tütünlerinde işleme dönemlerine göre fiziksel kalite kriterlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
Authors: Algan, Naci
Bucalılar, Neşe
Keywords: Tütün, kalite, fiziksel özellikler, Ege ve Samsun tütünleri.
Tobacco, quality, physical quality traits, Ege and Samsun tobacco genotypes.
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: İki farklı işleme zamanında üretilen 2 tütün çeşidinin, farklı kalite derecelerine ilişkin fiziksel kalite özelliklerini belirlemek amacına yönelik bu çalışma, 2 yıl süreyle tesadüf blokları deneme desenine göre 5 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Materyal olarak Ege ve Samsun bölgesi tütünleri kullanılmıştır. Fiziksel kalite özellikleri olarak nem, kırık, komatya, PSD (Parça Büyüklük Dağılımı) ve kum miktarı ölçülmüştür.Yapılan istatistiksel analizler, ürün yılı ve kalite derecesinin ölçülen fiziksel özelliklerinin tümünü önemli düzeyde etkilediğini ortaya koymuştur. İşleme zamanı, işleme yerinin nem ve sıcaklık derecesi belirli düzeylerde tutulduğu durumlarda fiziksel özellikleri etkilememiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/61
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nesebucalilar2001.pdf854.56 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools