Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/60
Title: Çeşitli kuru gıdalarda bacillus cereus aranması, sayımı ve identifikasyonu
Authors: Karaboz, İsmail
Aytan Karaoğlu, Filiz
Keywords: Bacillus cereus, kuru gıdalar.
Bacillus cereus, dried foods.
Biyoloji Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada İzmir ili ve çevresindeki çeşitli market ve pazarlardan temin edilen, poşetlenmiş ve açık olarak satılan bazı kuru gıdaların Bacillus cereus açısından kalitelerini ortaya koymak amacıyla 100 farklı örnekte Bacillus cereus aranması, sayımı ve identifikasyonu yapılmıştır. İzolasyon aşamasında Polimiksin Egg Yolk Mannitol Bromtimol Agar (PEMBA) besiyeri kullanılmıştır. İncelenen örneklerde % 82 oranında Bacillus cereus' a rastlanmıştır. Pozitif çıkan örneklerdeki B. cereus sayıları 101 1,6x106 cfu/g arasında değişmektedir. Pozitif çıkan örneklerden elde edilen 156 izolatın Voges Proskauer testi, Nitrat testi, Glukoz testi, Gram boyama ve Endospor boyamaları yapılarak 149 izolatın B. cereus olduğu doğrulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre incelenen örneklerden çeşitli baharat ve hazır çorbaların B. cereus açısından kalitelerinin düşük olduğu fakat diğerlerinin riskli olmadığı belirlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/60
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
filizaytankaraoglu2001.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools