Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/59
Title: Farklı ortam koşullarında yetiştirilen Datura stramonium L. bitkisinin morfolojik, anatomik ve sitolojik yapısı üzerine gözlemler
Authors: Gemici, Yusuf
Aydoğmuş, Dilek
Keywords: Datura, D. Stramonium L., Solanaceae.
Datura, D. Stramonium L. Solanaceae.
Biyoloji Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Ülkemiz ekonomik bitkiler yönünden oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Bu bitkiler arasında Solanaceae familyası üyeleri dünyada 90 cins ve 2500 türü ile temsil edilmektedir. Bu familya kapsamında Datura cinsinin dünyada 24 türü, ülkemizde ise 3 türü bulunmaktadır. Bunlardan Datura stramonium L. Bitkisi yol kenarları, terkedilmiş alanlar ve tarlalarda yabancı ot olarak yetişmektedir.Çalışmamızda bitkiler doğal olarak geliştiği toprak örneği de olmak üzere 4 farklı bünyeli (kumlu-tın, milli-tın, kil, kumlu-killi tın) toprak örneğinde sera koşullarında yetiştirilmiş, bunların fenolojik, morfolojik, anatomik yapı farklılıkları üzerinde durulmuştur.Bitkinin gelişimi en iyi şekilde kumlu-tın, en zayıf gelişim ise kumlu-killi- tın bünyeli ortamda görülmüştür.Anatomik açıdan bazı yapısal farklılıklara rastlanmıştır. Toplam klorofil ve karotenoid miktarı en fazla milli-tın bünyeli toprak örneklerinde belirlenmiştir. Sonuçların kaynak verilerle tartışılmasına gidilmiştir. Yurtdışında kültürü yapılan bitkinin ülkemizde de, çalışmamızda saptanan fenolojik gözlemler eşliğinde kültüre alınması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından yararlı olacağı görüşündeyiz.
URI: http://hdl.handle.net/11454/59
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dilekaydogmus2001.pdf884.51 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools