Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/58
Title: Determination of surface properties of biologically produced rhamnolipids
Authors: Peker, Sümer
Arslan, Güven
Keywords: Rhamnolipd, yüzey gerilim, biyosurfaktan, pseudomanas.
Rhamnolipds, surface tension, biosurfactant, pseudumonas.
Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Biyolojik olarak yüzey aktif maddeler, suda çözünen veya çözünmeyen hidrokarbonları besin olarak kullanılan bakteriler, mayalar ve mantarlar tarafından üretilirler. Yüzey aktif maddelerin kullanabilecekleri alanların saptanabilmesi için yüzey özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Yüzey geriliminin önemi Omim, cmc'nin düşük olmqsı, etkinlik ve verimim düşük olması, etkinlik ve verimin açısından önemlidir. Bu çalışmada aeruginosa bakterileri tarafından üretilen rhamnolipidler incelenmiştir. Yüzey özellikleri üzerine sıcaklık, tuz, pH, şeker, ve yüzey aktif madde bileşim etkileri sulu çözeltide incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/58
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
guvenarslan2002.pdf343.66 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools