Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5787
Title: Yüzey araştırması verileri ışığında Tunceli-Pertek Karaçor Bölgesi Hellenistik Dönem öncesi yerleşimleri
Authors: Abay, Eşref
Çarkı, Muhip
Keywords: Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi A.B.D.
Issue Date: 2011
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Tunceli/Karaçor Bölgesi’nin Hellenistik Dönem Öncesi material kültürünün ve bölgede gelişen yerleşim sistemlerinin tanımlanması tezin temel amacını teşkil etmektedir. Aynı zamanda bölgeden elde edilen verilerin Elazığ-Malatya bölgesi ile karşılaştırması diğer bir amacı oluşturmaktadır. Bölgede son derece sınırlı arkeolojik araştırmaların oluşu, bu tez çalışmasının gerçekleştirmemizin temel sebebidir. Nitekim, bölgede gerçekleştirdiğimiz detaylı yüzey araştırması tezin özgün veri kaynağını oluşturmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5787
Appears in Collections:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
muhipcarki2011.pdf110.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools