Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5765
Title: Kalem dergisi üzerine bir araştırma
Authors: Çağın, Şerife
Serrican, Ece
Keywords: Yeni Türk Edebiyatı A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Kalem dergisi, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 21 Ağustos 1324 (3 Eylül 1908) ile 16 Haziran 1327 (29 Haziran 1911) tarihleri arasında yüz otuz sayı olarak çıkan haftalık edebî mizah dergisidir. Salah Cimcoz ve Celal Esat Arseven tarafından yarısı Türkçe, yarısı Fransızca olarak çıkarılmıştır. Meşrutiyet döneminin en önemli mizah dergisi sayılan Kalem, karikatür alanında bir devrim gerçekleştirmiştir. Döneminin sosyal, siyasî ve kültürel değişimlerine kayıtsız kalmayan Kalem dergisi, kendine özgü bir mizah anlayışı ortaya koymuştur. Mizahın yazı ve çizgi gücünden yararlanarak toplumda görülen değişim üzerinde durulmuştur. Kalem’de, bazı sayılarda yer almamakla birlikte devamlılık gösteren tek bölüm “Haftalık Dedikodu” başlığı altında toplanan yazılardır. Yazıların büyük bir çoğunluğu imzasız olarak ya da takma ad kullanılarak yayımlanmıştır. Dergide güncel yazıların yanında, fıkralara, kısa hikâyelere, bilmecelere ve ödüllü yarışmalara yer verilir. Belirli sayfalarda ilan ve reklamlar görülür. Kalem’de, tam sayfa karikatürler, portre karikatürleri ve bant karikatürler bulunur. Dergide yeni bir ruh kazanan Türk karikatürü, akademik bir resim anlayışına sahiptir. Bu anlayışın bir sonucu olarak alt yazıdan çok çizgiye yüklenilen karikatürler çizilmiştir. Cemil Cem’in bası çektiği çizer kadrosu, Batı karikatürünü yakından tanımış kişilerdir. Ayrıca Türk karikatüristlerin yanında, yabancı karikatüristler de çizgileriyle dergide yer almıştır. II. Meşrutiyet döneminin önemli mizah yayınlarından biri olan Kalem, Türk karikatür ve mizahında bir köse tası olarak kabul edilir. Karikatürleri, yazılarının vinyetleri ve iyi bir baskı tekniğiyle düzenlenen sayfa düzeniyle basın hayatında dikkate değer bir iz bırakmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5765
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
eceserrican2010.pdf14.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools