Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5763
Title: Serbest zaman etkinlikleri içerisinde televizyonun konumu
Authors: Yumlu, Konca
Selçuk, Güven
Keywords: Radyo Televizyon ve Sinema A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Serbest zaman kavramı, çalışmaya harcanan zamanın dışında kalan ve “kişiye özel” olan bir zaman dilimini ifade etmektedir. Serbest zaman genellikle boş zaman kavramıyla benzer anlamlarda kullanılsa da, bu iki kavram arasında bir takım farklılıklar vardır. Boş zaman temelde, işte geçirilen zamanın dışında kalan bir zaman dilimi olarak işlik-dışı zamanı işaret eder. Serbest zaman ise, bireyin boş zamanı içerisinde yerine getirmesi zorunlu olan örneğin uyuma, yemek yeme, aile ve ev işleriyle ilgilenme gibi etkinlikler dışında kalan, kişinin kendisine ait “özgür” bir zaman dilimi olarak tanımlanır. Bu anlamda serbest zaman, gerçek bir özgürlük âlemidir. Öte yandan günümüzdeki serbest zaman olgusu, televizyondan ayrı düşünülemez. Zira dünya genelinde her yıl artmaya devam etmekte olan televizyon izlemeye ayrılan zaman, işte ve uykuda geçen süre haricindeki en büyük zaman dilimidir. Bu nedenle bir serbest zaman etkinliği olarak televizyon izleme, öncelikle “zamansal” açıdan diğer tüm serbest zaman etkinliklerinden ayrılmaktadır. Ayrıca televizyon izleme, esas itibariyle “ekonomik” açıdan bir değer ve artı-değer yaratan üretici bir etkinlik olmasıyla ve “siyasal” açıdan köleci Roma toplumundaki sirk oyunları ve feodal Ortaçağ toplumundaki karnavallarla tarihsel sürekliliğe sahip bir toplumsal denetim aracı olmasıyla da, diğer serbest zaman etkinliklerinden farklı bir konuma sahiptir. Bu bağlamda “serbest zaman”ın, gerçek anlamda özgür ve serbest bir zaman dilimi olup olmadığına ilişkin tartışmaya, televizyonun serbest zaman etkinlikleri içerisindeki “zamansal”, “ekonomik” ve “siyasal” konumu irdelenerek başlanabilir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5763
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
guvenselcuk2010.pdf9.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools