Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5761
Title: Nanokompozit yapılı polimer sistemlerin geliştirilmesi ve deri finisajında uygulanabilirliğinin araştırılması
Authors: Gülümser, Gürbüz
Vasile, Cornella
Yılmaz, Onur
Keywords: Polimer/Kil nanokompozitleri, emülsiyon stabilitesi, akrilatlar, emülsiyon polimerizasyonu, deri finisajı, binder.
Polymer/clay nanocomposites, emulsion stability, acrylates, emulsion polymerization, leather finishing, binder.
Deri Mühendisliği A.B.D.
Issue Date: 2011
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tezde akrilik monomerler (bütil akrilat, metil metakrilat, akril amid) ile farklı tipte tabakalı montmorillonitler kullanılarak polimer/kil nanokompozit sentezleri gerçekleştirilmiştir. Yöntem olarak “in situ” kesikli (batch) emülsiyon polimerizasyonu tekniği kullanılmıştır. Çalışma esas olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada tek tip bir organo montmorillonit (Cloisite 20A) farklı oranlarda (%0-3) kullanılarak nanokompozit sentezi gerçekleştirilmiş ve özellikleri incelenmiştir. Nanokompozit latekslerin üretimi sırasında kil kullanımının lateksin stabilitesini azalttığı ve ciddi bir koagülasyon sorunu oluşturduğu gözlenmiştir. Bu sorun kullanılan emülgatör miktarı artırılarak çözülmüş, ancak bu da, kimi özelliklerin istenen seviyede olmamasına neden olmuştur. İkinci aşamada ise sekiz farklı tipte kil kullanılarak akrilik polimer/kil nanokompozit üretimi gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamadan elde edilen bulgular ile uygulanan polimerizasyon sistemi geliştirilmiş, toplamda kullanılan emülgatör miktarı azaltılmıştır. Nanokompozit üretiminde kullanılan kilin hidrofobisitesinin emülgatör tüketimini etkileyen en önemli parametre olduğu anlaşılmış, buna göre tüm örneklerin sentezi farklı emülgatör oranı içeren iki grupta toplanmıştır (Grup A,B). Yapılan analiz ve testler, üretilen nanokompozitlerin interkale ve eksfoliye yapıda olduğunu, çok homojen bir partikül dağılımı gösterdiğini, latekslerin elektrostatik olarak iyi bir stabiliteye sahip olduğunu, elastiklik modüllerinin ve ısısal bozunmaya karşı dayanımının kil kullanımıyla önemli derecede arttığını, camsı geçiş sıcaklıklarında önemli bir değişmenin olmadığını ortaya koymuştur. Nanokompozit latekslerde yapılan reolojik testlerde, kil kullanımıyla latekslerin viskozitelerinin arttığı, artan kayma hızlarıyla birlikte kayma incelmesi davranışı gösterdiği, ayrıca latekslerin kil kullanımıyla birlikte mekanik ve ısısal stabilitelerinin de arttığı gözlenmiştir. Elde edilen nanokompozit lateksler ayrıca giysilik derilerin finisajında akrilik binder olarak kullanılmıştır. Yapılan incelemeler ve testler sonrasında deri örneklerinin görünümünde herhangibir parlaklık kaybı olmadığı ve deri cilt görünümünün korunduğu, esnemeye karşı performanslarının mükemmel olduğu, yapılan hızlandırılmış yaşlanma testi sonrası tüm örneklerde herhangibir renk değişimi yaşanmadığı, sürtmeye karşı renk haslıklarının ve ütü haslıklarının artış gösterdiği belirlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5761
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
onuryilmaz2011.pdf26.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools