Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5760
Title: Krankheit als gegediskurs
Authors: Kaya, Nevzat
Yıldırım, Ela
Keywords: Alman Dili ve Edebiyatı A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Kültürel ekoloji olarak edebiyatı konu edinen bu çalışmamızda Fritz Zorn’un Mars adlı kitabı, temel öge olarak alınmıştır. Yapıttaki ana tema olan kanser hastalığının yazarın „ruhsal sağlığına kavuşmasında“ etken olması nedeniyle yüceltilmesi ve bunun izinin sürülmesi, tezimizin çıkış noktasıdır. Doğadaki denge ortamı insanın kültürel çevresinde ne ölçüde yansımasını buluyorsa, toplum da o ölçüde denge kurar. Doğaya özgü unsurlar baskılandığında günümüzün çevre felaketi görüntüsü kültüre de yansır. Edebiyat, kültürel ekoloji açısından incelendiğinde bu sorunlara tepki veren bir gösterge olarak karşımıza çıkar. Doğaya ne kadar şiddet uygulanırsa doğa da en az o şiddette ergeç cevap verecektir. İşlediğimiz bu kitap bu döngü üzerine kuruludur. Yazara göre; Zürih gölünün kıyısındaki bir avuç üst tabakanın sergilediği yaşam, göstermelik bir mutluluktan ibarettir. Bu mutluluk tablosunda olumsuzluklara yer verilmez, oysa bu olumsuzluklardan biri ölümcül hastalığından dolayı yazarın ta kendisidir. Yazar kitabıyla bu sahte mutluluğa karşı savaş açar, hastalığının nedenini bu ütopik düzene bağlar. Kültürel ekoloji olarak edebiyat, karşıt söylemci tutumuyla kültürün olumsuz yönlerine işaret eder. Edebiyatın bu işlevi doğrultusunda Hubert Zapf, bir üçleme modeli geliştirmiştir. Bu modele göre edebi eser, sistemi hedef alan kültür-eleştirel bir üst-söylem yaratır. Kültürel gerçeklik sisteminin kıyılarına itilen, unsurlar edebi sahneye çıkarılarak, bir kurmaca karşıt söylem oluşturulur. Kültürel gerçeklik sisteminin sınırları dışına çıkarılmış unsurlar, yeniden kültürel sisteme dahil edilerek, bir uzlaştırıcı söylemler arasılık sergilenir. Edebiyat, bir ekolojik kültür ortamı yaratmaktadır. Kültür ve doğa arasında nasıl karşılıklı bir etkileşim varsa doğa ve kültür bilimleri arasında da böyle bir ilişki vardır. Edebiyat, düşsel dünyası ile bu ilişkiye gösterge olur ve sembolik denge kurucu bir rol üstlenir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5760
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
elayildirim2010.pdf761.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools