Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5759
Title: İnci istiridyesi (Pinctada radiata LEACH, 1814) kültürü üzerine biyotik ve abiyotik faktörlerin etkisi
Authors: Lök, Aynur
Yiğitkurt, Selçuk
Keywords: İnci istiridyesi, Pinctada radiata, kolektör, spat, büyüme, yaşama, et verimi, kondisyon indeksi, gonad.
Pearl oyster, Pinctada radiata, collectors, spat,growth, survival meat yield,condition index, gonad.
Su Ürünleri Yetiştiricilik A.B.D.
Issue Date: 2011
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma inci istiridyesi spatlarının toplanması, farklı boy gruplarının büyüme ve yaşama oranlarını belirlemek, gonad gelişim safhalarını ve et verimlerini tespit etmek, bu verilere abiyotik ve abiyotik faktörlerin etkilerini saptamak üzerine yapılmıştır. Spat toplama çalışmalarında iki farklı derinlik için kolektör sistemleri hazırlanmış ve farklı derinliklerde (1-8 m) spat toplama verimliliği tespit edilmeye çalışılmıştır. İnci istiridyesi spatlarının %67,5’lik kısmı yüzey kolektörlerinden toplanmıştır. Farklı boy gruplarındaki inci istiridyelerinin (15, 20, 25, 30, 35 mm) büyüme ve yaşama performansları Urla Karantina Adası Mevkii ve Çeşme Alaçatı Mersin Körfezi istasyonlarında takip edilmiştir. Küçük boy gruplarındaki bireylerin büyük boy gruplarına göre büyüme oranlarının daha yüksek olduğu gözlenirken, boy grupları ve istasyonlar arasında farklılık bulunmuştur (p<0,05). Denemeler boyunca inci istiridyesi Pinctada radiata’nın et verimi %17 ile % 39 arasında değişmiştir. Aylar arasında et veriminde fark önemli derecede anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Mersin Körfezi’nde gonad gelişim aşamaları bir yıl süre ile takip edilmiştir. Dinlenme, gelişme, olgunlaşma ve döl verme olarak dört gonadal evre belirlenmiştir. Üremenin en iyi olduğu aylar Nisan, Temmuz, Eylül ve Ocak olarak saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5759
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
selcukyigitkurt2011.pdf9.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools