Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5758
Title: Kazakistan'ın idari ve sosyo-kültürel yapısında Ruslar
Authors: Berber, Engin
Zhilyankova, Nellya
Keywords: Uluslararası İlişkiler A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Eski Sovyet cumhuriyetlerinde meydana gelen siyasal ve sosyal dönüşümler sırasında etnik unsurlar, hem bağımsız devletlerin oluşumunda ve gelişiminde, hem de bu cumhuriyetler arasında yeni tarz ilişkiler kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. Etnik durum, Çarlık Rusyası ve Sovyet döneminde uygulanan göç politikası sonucunda oluşan Kazakistan’daki etno-demografik bileşim nedeniyle Kazakistan ve Rusya arasındaki ilişkilerde özel bir önem taşımaktadır. Bugün Kazakistan’daki Ruslar, egemen ve bağımsız Kazakistan’daki yeni gerçeklere uyum sürecini yaşamaktadırlar. Bu çalışmada, Rusça yazılmış kaynaklar kullanılarak Rus nüfusunun Kazakistan topraklarında oluşumu incelenmiş, Rusların idare, nüfus, eğitim, din, dil, kültürel etkileşim gibi Kazakistan toplumunun yaşam alanlarına katılma derecesi ele alınmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5758
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nellyazhilyankova2010.pdf3.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools