Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5757
Title: Spinal cerrahide kullanılan gelişmiş disk protezi-cerrahi operasyon seti tasarımı ve yapısal analizi
Authors: Yıldız, Hasan
Yıldırım, Serhat
Keywords: Fıtık, disk protezi, cage, nukleus pulpozus, lumbar, CT, sonlu elemanlar yöntemi.
Disc hernia, disc prosthesis, cages, nucleus pulposus, lumbar, CT, the finite element method.
Makine Mühendisliği A.B.D.
Issue Date: 2011
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Fıtık; omurganın ve omur eklemlerinin dejerasyonu sonucu ortaya çıkan şekil bozuklukları, hareket kısıtlanması ve nukleous pulpozunun yıpranmasıyla oluşmaktadır. Fıtıklar omurganın en zayıf bölgeleri olan sevikal ve lumbar bölgelerinde oluşmaktadır. Disk protezleri - gelişmiş cageler, dejenere olmuş intervertabrenin yerine bireyin yaşam standartını olumsuz iyileştirmek amacı ile omurlarının arasına yerleştirilmesiyle kullanılmaktadır. Teknolojinin ve üretim teknikliklerinin gelişmesi ile birlikte protez ve cage malzemeleri çeşitlilik kazanmıştır. Krom-kobalt, polietilen, titanyum, polietereterketone ve krom, protez malzemesi olarak kullanılırken, nukleous pulpozusun yerine hidrojel pelletler kullanılmaktadır. Bu çalışmada bel sendromlarının %3'ünü oluşturan lumbar disk hernizasyonu üzerinde çalışılmıştır. Sağlıklı bir bireyin CT taraması sonucu elde edilen görüntülerinden bilgisayar ortamında vertebra modeli oluşturulmuştur. Piyasada yaygın olarak kullanılan cage, expandiable cage ve böbrek cageler oluşturulan vertebra modeline montaj edilerek analizleri yapılmıştır. Analizi yapılan cageler posterior ameliyat yöntemine uygun olarak tasarlanıp, karşılaştırma yapılmıştır. Tasarımlardan, "Cage VI" özgün tasarım olup, litaretür çalışmaları ve cerrahi görüşler alındıktan sonra postolateral ameliyat yöntemine uygun olarak tasarlanmıştır. Vertebranın biyomekanik hareketliliğine uygun olan fleksiyon-ekstensiyon açısına göre hareketli sistem oluşturulmuştur. Biyomekanik dinamiklik olarak "Cage I" ve "Cage III"e göre avantajları ile birlikte vertebrada yarattığı gerilme dağılımları karşılaştırılmış, "Cage VI" nın diğer tasarlanan cagelere göre mekanik üstünlükleri, avantajları ve dezavantajları ele alınmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5757
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
serhatyildirim2011.pdf9.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools