Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5756
Title: Asal halkaların sıfırlayan koşullu türevleri
Authors: Argaç, Nurcan
Yiğit, Ebru
Keywords: Primitif halka, asal halka, yarı asal halka, türev, genelleştirilmiş türev, genelleştirilmiş polinom özdeşliği, diferansiyel özdeşlik, çoklu doğrusal polinom.
Primitive ring, prime ring, semiprime ring, derivation, generalized derivation, generalized polynomial identity, differential identity, multilinear polynomial.
Matematik A.B.D.
Issue Date: 2011
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, tez konusu tanıtılmış ve konu ile ilgili yapılmış olan çalışmalar hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Ġkinci bölümde tezi anlamada ve okumada kolaylık sağlayacak bazı genel bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca halkalardaki türev çeşitleri tanıtılıp, çalışmada kullanılan kavram ve önemli referans sonuçları sunulmuştur. Üçüncü bölümde, Vincenzo De Filippis’ in 2000’ deki çalışması esas olarak ele alınmış ve asal halkaların merkezi olmayan bir Lie ideali üzerinde türevli komütatörlerin sıfırlayanları incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise Vincenzo De Filippis’ in 2001’ deki çoklu doğrusal polinomlar üzerinde asal halkaların sıfırlayan koşullu türevleri ile ilgili çalışması ele alınmıştır. Beşinci bölümde, esas olarak J. S. Lin and C. K. Liu’ nun 2006’ daki çalışması incelenmiş ve asal ve yarı asal halkalarda çoklu doğrusal polinomlar üzerinde tersinir veya nilpotent değerli genelleştirilmiş türevler için bazı sonuçlar verilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5756
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ebruyigit2011.pdf2.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools