Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5755
Title: Moral açıdan Machiavelli'nin siyaset felsefesi
Authors: Toker Kılınç, Nilgün
Sertkaya Çevik, Nüket
Keywords: Felsefe Tarihi A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Machiavelli klasik anlayıştan moderniteye geçişte önemli isimlerden biri olarak karsımıza çıkmaktadır. O, politika felsefesine getirdiği kavramlar, yöntemler ve kullandığı söylem ile farklı bir çizgide yer alır. Aynı zaman da teoriden praksise geçiş sürecinin de basında yer almaktadır. Bu çalışmadaki amaç Machiavelli'nin politika fesefesinin moral açıdan bir değerlendirmesini yapmaktır. Öncelikle Machiavelli öğretisini ortaya çıkaran tarihsel koşullar üzerinde durulmuş, bu öğretiyi belirleyen temel kavramların, düşüncelerin altı çizilmiştir. Daha sonra, görüşlerinin ardılları tarafından dönüştürülerek modern dünyanın çıkarlar paradigmasını temellendirmesi işlenmiştir. Machiavelli'nin öğretisi konusunda ahlaki analizlere yer verilmiştir. Bu çalışma Machiavelli'nin devlet, ulus çıkarına dayalı bir ahlak anlayışı geliştirdiğinin savunmaktadır. Çalışmanın son bölümünde, Machiavelli'nin günümüzde hangi boyutta ortaya çıktığı sorusu ele alınmıştır. Neo – konservatiflerle Makyavelizm ilişkilendirmesi yapılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5755
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nuketsertkayacevik2010.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools