Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5754
Title: Preparation of polymeric composite cable sheat materials filled with halogen-free flame retardant
Authors: Ulutan, Sevgi
Yılmaz, Melih Can
Keywords: AYPE, EVA, ATH, HFFR, alev geciktirici, LOI.
AYPE, EVA, ATH, HFFR, flame retardancy, LOI.
Kimya Mühendisliği Bölümü A.B.D.
Issue Date: 2011
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu projede, ülkemiz sınırları içerisinde üretilen alçak yoğunluk polietilen (AYPE), diğer kaynaklardan temin edilen etilen-vinil asetat (EVA) kopolimeri, mineral alev geciktiriciler sınıfından Alüminyum trihidrat (ATH) ve yardımcı malzemeleri kullanarak, kablo sanayinin kullanımına uygun, halojensiz alev geciktirici katkılı polimerik malzeme geliştirilmiştir. Polimerik kompozit bileşimleri, kesikli iç karıştırıcı kullanılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan kompozit örneklerinde, ısıl davranışların incelenmesinde diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) ve ısıl gravimetrik analiz (TGA) yöntemlerinden yararlanılmıştır. örneklerin mekanik özellikleri çekme testi ile, reolojik özellikleri ise reometre ile belirlenmiş, örneklerin yanıcılıkları ASTM D2863 standardı uygulanarak sınır oksijen indisi ile saptanmıştır. Buna ek olarak, kompozitlerin hazırlanmasında kullanılan polimerler, AYPE ve EVA, ve alev geciktirici katkı, ATH, çeşitli yöntemler ile karakterize edilmiştir. Kompozitlerin ısıl analizleri sonucunda, ATH' nin bozunmasına ait olduğu düşünülen pik sıcaklığının, saf ATH ile kıyaslandığı zaman 219 °C'den 225 °C'ye yükseldiği görülmüştür. Buna ek olarak, EVA miktarının artması ile, kompozitlerin viskozitelerinin arttığı ve kopmada uzama değerlerinin geliştiği görülmüştür. Benzer şekilde EVA oranının 26%' dan 65%' e çıkarılması LOI değerini 30' dan 34' e çıkarmış ve böylece yanma özelliklerini geliştirmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5754
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
melihcanyilmaz2011.pdf3.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools