Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5752
Title: Uluslararası işletmelerde yeşil pazarlama uygulamaları ve halkla ilişkilerin rolü
Authors: Yurdakul Başok, Nilay
Shehu, Vjollca
Keywords: Uluslararası isletmeler, yesil pazarlama, halkla iliskiler, sürdürülebilirlik.
Business Enterprises, green marketing, public relations, sustainability.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Günümüzde pazarlama yöneticilerinin karşılaşabileceği önemli problemlerden biri tüketicilerin çevre dostu ürünlere talebi artarken ürün yelpazelerini incelemek ve bu yönde gerekli değişiklikleri yapmaktır. Bu amaçla pazarlama araştırmalarının yapılması, yeni pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve tüketicilerin firmanın ürünlerinin çevre dostu özellikleri hakkında bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi gerekmektedir. Uluslararası alanda birçok ülke çevre sorunlarına çözüm aramak için işbirliği yoluna gitmiş ve ortak politikalar belirlemiştir. Bugünün ihtiyaçları karşılanırken bunun gelecek nesillerin ihtiyaçlarının, tehlikeye atılmadan yapılması için anlayışının da önem kazanması ile gözler özellikle üretim yapan isletme faaliyetlerine çevrilmiştir. Gerek yasal baskılar gerek tüketici ve sivil toplum kuruluşlarının baskıları isletmeleri çevreyi dikkate almaya ve çevreye zarar vermeyecek faaliyetlerde bulunmaya itmiştir. Yeşil hareket olarak adlandırılan çevreyi koruma bilincinin toplumun büyük kesiminde desteklenmesi, isletmelerin de bu hareketi benimseyip çevreye en az zarar verecek uygulamaları geliştirmelerine neden olmuştur. Yeşil pazarlamanın kurumsal farkındalık yaratmak için iletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarının projelendirilmesi ve sürdürülebilir bir kimlikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Yeşil pazarlama isletmeleri ürünlerinin fiyat, dağıtım ve tutundurma faaliyetlerinde yeşil politikaları benimsemelerine sebep olmuştur. Bu çalışmada da yeşil pazarlamanın kurumlar için değeri ve halkla ilişkiler temelinde ele alınması amaçlanmıştır. Böylelikle yeşil pazarlamada gerçek olanın kurumsal fayda mı yoksa çevresel fayda mı olduğu ayrıntılarıyla tartışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5752
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vjollcashehu2010.pdf2.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools