Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/5751
Title: Mirjakıp Duvlatulı'nın hayatı, siyasi ve edebi şahsiyeti
Authors: Arıkan, Metin
Sultanbaikyzy, Zhamilya
Keywords: Türk Dünyası Araştırmaları A.B.D.
Issue Date: 2010
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Kazak Türk edebiyatı, Orta Asya’daki Türk edebiyatının önemli bir kolunu oluşturmaktadır. Tarihi boyunca Kazak Türk edebiyatı birçok şair, yazar ve aydın yetiştirmiştir. Hem, uygulanan baskılarla mücadele etmeyi hem de eserler ortaya koymayı başarmış bu kişilerin Orta Asya’da Kazak Türkçesinin varlığını sürdürmesinde önemli bir rolü vardır. Bu çalışmada; bu değerli kişilerden biri olan şair, yazar, aydın ve siyasî lider Mirjakıp Duvlatulı, her yönüyle tanıtılmaya çalışılmıştır. Üç ana bölümden oluşan bu çalışmanın ‘Giriş’ bölümünde Kazak Türklerini ilgilendiren siyasi ve sosyal gelişmelerin sıralanmasının ardından Kazak Türk edebiyatına dair genel bilgi verilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde Mırjakıp Duvlatılı’nın; hayatı, siyasî ve edebî kişiliği tanıtılmaya çalışılmış; çalışmanın ikinci bölümünde eserleri ayrıntılı olarak ele alınmış; üçüncü bölümde ise sanatçının eserlerinden seçmelere yer verilmiştir. Sonuç bölümünde; sanatçıyı tanımanın ve tanıtmanın, Kazak Türkleri tarihine ve edebiyatına ışık tutmak açısından önemine değinilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/5751
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zhamilyasultanbaikyzy2010.pdf7.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools